Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας όλων των επιπέδων
για τους μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους
μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες.
Από 17 Ιουνίου – 5 Ιουλίου.
Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή

Start Time

9:00 am

April 14, 2019

Finish Time

6:00 pm

May 15, 2019

Event Participants